Naši partneři:


Městská část  Praha 6

Břevnovský klášter

Pražská plynárenská

Letiště Praha

ČR Radio Praha

Kino Dlabačov

Hotel Pyramida

Ohňostroje Krupička

Kudy z nudy

Náš region

WC servis

ZŠ Marjánka - Břevnov

KC Kaštan
¨Poslední¨ aktualizace   

19.3.2024

Hlavní strana > O spolku > Knižní publikace > Průvodce Břevnovem

Průvodce Břevnovem

Informace o obsahu Průvodce Břevnovem

V dubnu 2007 vydal Spolek břevnovských živnostníků ke stoletému výročí povýšení obce Břevnova na město (fotky zde) malou publikaci „Průvodce Břevnovem“ aneb „Malý břevnovský uličník“. Katastrální území Břevnov je součástí Prahy 6 a zahrnuje Břevnov, Malý Břevnov, část Střešovic jih a Petřiny jih.

Projdeme se od Bílé hory až na Pohořelec po Bělohorské třídě, .nahlédneme do přilehlých ulic a vrátíme se zpět na Bílou horu přes Střešovice a Petřiny. Přiložená barevná mapka Vás bezpečně provede.

Jak říkal pan Werich „…trocha historie nikoho nezabije ..“ a tak první část malého uličníku Vám ve stručnosti přiblíží vznik a utváření Břevnova, historické události před a kolem bitvy na Bílé hoře a kdo byli ti pánové, kteří potřísnili své rodové erby krví a napsali tím i část našich dějin. Na straně 26 a 27 najdete jejich zařazení v Nejvyšší zemské radě v letech 1618 až 1620 a co se s nimi stalo po bitvě na Bílé hoře. Mnohé zdejší ulice nesou jejich jména.

A protože rodové znaky – erby přitahují oko a zvědavost co na nich vlastně je, tak strany 32 a 33 Vám je stručně přiblíží. Heraldika je velmi složitá a ne vždy se odborníci shodnou na stejném významu symbolů.

Druhá část je věnována současné době, názvům a místopisu všech ulic v těchto lokalitách, kdy vznikly a po čem či po kom se jmenují, včetně krátkého životopisu, případně stěžejních děl. Objevují se zde jména hudebních skladatelů, spisovatelů, umělců, vědců, politiků …

Na straně 83 a 84 najdete přehled o tom, kolikrát a kdy byly zdejší ulice přejmenovávány.

Další stránky jsou věnovány občanské vybavenosti tohoto katastrálního území, i když dnes, po roce vydání, není jisté, že vše bude tak, jak bylo psáno před rokem. Některé ulice během roku změnily své názvy.

Současnou dopravní síť najdete na straně 93, dále pak rejstřík ulic podle abecedy a na závěr barevné fotografie „Břevnov se baví“ (fotky zde) a „ Pohlednice z Břevnova“.


Přejeme Vám příjemné „bloudění“ podle přiložené mapy po skrytých zajímavostech Břevnova, Malého Břevnova, Střešovic a Petřin, ale také nevšední pohledy k sousedům.


Tiskařský šotek se vloudil, prosím opravte si :
Str. 58 – D9 Kolátorova… Jan Kolátor 1858 – 1938.
Str. 64 – E17 Meziškolská … z ulice Patočkovy do ulice U dělnického cvičiště.

Knížku napsala členka spolku paní Květa Závorová a vydal jí Spolek břevnovských živnostníků.
VŠECHNY VÝTISKY JSOU JIŽ VYPRODÁNY !!!


Pokud máte zájem o toto reklamní místo, klikněte.
Místo pro váš baner


Logo ke stažení

   

pro zobrazení náhledu klikni
Cena 120,- Kč

Publikaci Vám zašleme na dobírku. Cena včetně poštovného 250,- Kč.
Pro objednávku klikněte na obrázek.
Adresy kamenných prodejen ZDE


pro zobrazení náhledu klikni
Cena 80,- Kč

PRODEJ

Břevnovský klášter